Specializarea Teatrologie reprezintă componenta teoretică a învăţământului teatral din UNATC „I.L. Caragiale”. Secţia a fost înfiinţată în 1953, în cadrul Institutului de Teatru, sub titulatura de Teatrologie-Filmologie.

Sub conceptul de Teatrolog Activ, Teatrologia oferă o pregătire complexă studenților, din perspectiva rolului pe care teatrologul îl are în cadrul echipelor de creație artistică, dar și în cadrul sistemului teatral instituționalizat și independent.

Misiunea Teatrologiei constă în formarea de teoreticieni ai artei spectacolului, specialişti în domeniile critică teatrală, jurnalism, istoria teatrului, teoria şi estetica teatrului, spectacologie.